ustny

ustny
{{stl_3}}ustny {{/stl_3}}{{stl_4}}[{{/stl_4}}{{stl_7}}ustnɨ{{/stl_7}}{{stl_4}}] {{/stl_4}}{{stl_9}}adj {{/stl_9}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}1) {{/stl_11}}{{stl_12}}anat {{/stl_12}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}jama ustna {{/stl_22}}{{stl_14}}Mundhöhle {{/stl_14}}{{stl_15}}f {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}2) {{/stl_11}}{{stl_12}}ling {{/stl_12}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}samogłoska ustna {{/stl_22}}{{stl_14}}Labial[laut] {{/stl_14}}{{stl_15}}m, {{/stl_15}}{{stl_14}}Lippenlaut {{/stl_14}}{{stl_15}}m {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}3) {{/stl_11}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}opp: pisemny{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_33}}egzamin{{/stl_33}}{{stl_4}}, {{/stl_4}}{{stl_33}}zgoda {{/stl_33}}{{stl_14}}mündlich {{/stl_14}}

Nowy słownik polsko-niemiecki. 2014.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • ustny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mający związek z ustami, powstały w ustach, znajdujący się w ustach, stanowiący część ust : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jama ustna. Otwór ustny. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • ustny — 1. «dotyczący ust, znajdujący się w ustach, powstający w ustach» Otwór ustny. ∆ Jama ustna «otwór w twarzy człowieka wiodący do początkowego odcinka przewodu pokarmowego i oddechowego» ∆ Harmonijka ustna «instrument muzyczny w kształcie podłużnej …   Słownik języka polskiego

 • Interpreting — Language interpreting or interpretation is the intellectual activity of facilitating oral and sign language communication, either simultaneously or consecutively, between two or more users of different languages. Functionally, interpreting and… …   Wikipedia

 • Interpretación de lenguas — Para otros usos de este término, véase Interpretación (desambiguación). La interpretación de lenguas o interpretación es una actividad de mediación lingüística que consiste en transmitir un discurso de tipo oral o en lengua de señas, dando lugar… …   Wikipedia Español

 • Language interpretation — Interpreter redirects here. For the movie with the same title, see The Interpreter. For the band, see The Interpreters. For other uses, see Interpretation. Part of a series on …   Wikipedia

 • egzamin — m IV, D. u, Ms. egzaminnie; lm M. y «sprawdzenie przez osoby kompetentne czyichś wiadomości naukowych lub fachowych przed rozpoczęciem lub po zakończeniu pewnego etapu nauki» Egzamin dyplomowy, magisterski, doktorski. Egzamin konkursowy, ustny,… …   Słownik języka polskiego

 • harmonijka — ż III, CMs. harmonijkajce; lm D. harmonijkajek 1. zdr. od harmonia (tylko w zn. 3) ∆ Harmonijka ustna «mały, ustny instrument muzyczny, składający się z metalowych języczków umieszczonych na listwie, drgających pod wpływem prądu powietrza, które… …   Słownik języka polskiego

 • niepisany — «nie zagwarantowany na piśmie, nie spisany; ustny, zwyczajowy» Niepisana umowa. ∆ Kodeks niepisany, prawo niepisane «normy zwyczajowe nie ustanowione jako prawo, stosowane w danym środowisku» …   Słownik języka polskiego

 • organek — m III, D. organeknku, N. organeknkiem; lm M. organeknki, D. organeknków 1. tylko w lm «mały, ustny instrument muzyczny złożony z szeregu stroików, tj. metalowych języczków, umieszczonych na drewnianej listwie, drgających pod wpływem prądu… …   Słownik języka polskiego

 • otwór — m IV, D. otworu, Ms. otworze; lm M. otwory 1. «naturalna lub sztucznie wytworzona przerwa w jakiejś substancji; wolne miejsce, luka, szpara, szczelina, dziura» Otwór w okiennicach, w płocie. Wywiercić otwór. Przez otwory w dachu przedostawała się …   Słownik języka polskiego

 • słowny — słownyni, słownyniejszy 1. «składający się ze słów, wyrażony mową, pismem, słowami; ustny (w przeciwieństwie do pisemnego, piśmiennego)» Nuty z tekstem słownym pieśni. 2. «dotrzymujący danego słowa, danej obietnicy» Słowny człowiek. słowno… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”